Srovnání hypoték

Druhy úvěru

 • Americká hypotéka

  Neúčelový úvěr se zástavou nemovitosti, který lze využít na financování jakéhokoliv záměru (nákup auta, majetkové vypořádání, dovolená..). Má přísnější podmínky přidělení a vyšší úrokovou sazbu než klasická hypotéka.

 • Předhypotéka

  Používá se v situacích, kdy nemůžete dodat bance zástavu ihned, např. při koupi družstevního bytu, stavba domu na klíč apod. Banka Vám půjčí peníze se závazkem, že do určité doby nemovitost zastavíte v její prospěch. Pak úvěr přejde do klasické hypotéky.

 • Úvěr ze stavebního spoření

  Je vhodný pro financování potřeb na bydlení v případech klient nechce dávat do zástavy nemovitost, např. rekonstrukce. Využívá se také v situacích, když klient již má uzavřené stavební spoření a má nárok na výhodný úvěr ze stavebního spoření.

 • Překlenovací úvěr

  Překlenovací úvěr úzce souvisí s úvěrem ze stavebního spoření. Jde o překlenutí doby, po kterou klient nesplňuje podmínky pro vznik nároku na úvěr ze stavebního spoření. Měsíční splátka překlenovacího úvěru se tak skládá z dospořování a splátky úroků, ale neobsahuje splátku jistiny.

 • Offsetová hypotéka

  Neboli tzv. hypotéka se zápočtem úspor, tedy kombinace úvěru a spořícího účtu. Výhodou je, že úroky jsou vypočítávány z rozdílu mezi zbývající jistinou a zůstatkem na spořícím účtu. Čím více peněz na účtu klient má, tím menší je pro něj výsledná úroková sazba a tím pádem i menší měsíční splátka.

Obecné pojmy

 • Věřitel

  Je strana, která má vyplývá právo na uhrazení závazku, u hypotéky tedy banka.

 • Žadatel

  Klient, osoba, která žádá o úvěr. U hypotéky může být i více žadatelů. Související pojem - Ručitel - osoba, která se zaručí splatit určitou částku v případě neschopnosti dlužníka.

 • Jistina

  Částka, kterou si od banky na bydlení klient půjčuje. Jistina se postupně splácí spolu s úrokem. Úrok se odvozuje i počítá z jistiny. Postupem času se výše jistiny snižuje a klient tak v měsíční splátce platí stále méně peněz na úrocích.

 • Zástava

  Zajištění úvěru nemovitostí je charakteristikou hypotéky. V krajním případě při nesplácení banka nemovitost převezme a uhradí se tak část nebo celý úvěr. Zastavená nemovitost může být jakákoliv vhodná pro zástavu. Dokonce může být i více nemovitostí na jeden úvěr.

 • Úrok/RPSN

  Úrok je odměna bance za poskytnutí úvěru. RPSN = roční procentní sazba nákladů, neboli v % vyjádřené celkové náklady spojené s úvěrem. Zpravidla vyšší než úrok a více vypovídající a výhodnosti úvěru.

 • LTV

  Výše úvěru v poměru k zástavní hodnotě nemovitosti je většinou udávaná v procentech. 80% LTV tedy znamená, že na 80 % hodnoty nemovitosti si klient u banky půjčí a zbytek uhradí z vlastních zdrojů.

 • Fixace

  Doba, po kterou má klient jistotu, že se daný úrok a tím ani měsíční splátka nezmění. Po ukončení fixace se úroková sazba mění podle aktuální nabídky na trhu. V době, kdy fixace končí, může se úvěr plně nebo částečně splatit bez dodatečných poplatků.

 • Splatnost

  Splatnost označuje dobu, do které je dlužník povinen uhradit úvěr. Splatnost může být uvedena v letech i měsících. Jednotlivé splátky se rozpočítají podle splátkového kalendáře.

 • Regulace ČNB

  K omezení financování nemovitosti na max. 80 % LTV se dále zavedla pravidla týkající se příjmu žadatelů. DTI – součet dluhů nepřekročí 9ti násobek ročního příjmu. DSTI – splátka všech úvěrů nepřekročí 45 % měsíčního příjmu.

Při žádosti o úvěr

 • Potvrzení příjmů

  Jedná se o dokument, který potvrzuje zaměstnavatel a ve kterém je sumarizován čistý příjem žadatele za určitou dobu. Banka ho ve většině případů potřebuje ke schválení úvěru.

 • Náhled do registrů

  Banky si vyžádají souhlas s náhledem do registrů dlužníků, kde jsou vedeni lidé, kteří měli potíže s placením. Záznamy tam vkládají mobilní operátoři, dodavatelé energií, pojišťovny a poskytovatelé půjček.

 • Scoring

  Posouzení rizikovosti žadatele. Banka vezme v potaz výši příjmu žadatelů, rodinný stav, věk, pracovní pozici, úvěrovou minulost a další aspekty. Na základě scoringu rozhodne, zda poskytne úvěr, popřípadě za jakých podmínek.

 • Odhad ceny nemovitosti

  Odhad ceny nemovitosti umí některé banky udělat na počkání nebo nabídnou své interní odhadce, kteří si danou nemovitost prohlédnou a udělají odborný odhad o její ceně. Tento odhad se rovná zástavní hodnotě nemovitosti.

 • Čerpání

  Znamená připsání půjčených peněz na běžný účet. Při výstavbě probíhá čerpání i několikrát podle vývoje stavby.

 • Vinkulace

  Vinkulací se nazývá omezení dispozičního práva, například vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby, nejčastěji banky. Při pojistné události pak pojišťovna vyplatí částku bance. Vinkulovat lze jak pojištění nemovitosti tak životní pojištění.

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytují zde uvedené osoby jednotlivě. Zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti: pojištění registrovaní podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agenta, investic a doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele, spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.